Парламентът прие на второ четене изменения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Парламентът прие на второ четене изменения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С промените се създава нормативна възможност Централното координационно звено да бъде организирано в администрацията на Министерския съвет, в рамките на специализираната администрация на Министерството на финансите или на друго министерство.

С измененията в закона за управление на средствата от европейските фондове се цели постигане на съответствие с новата структура на Министерския съвет и синхронизация на действията, ефективност и оптимизиране на администрацията. В споразумението за съвместно управление на България в периода 2021-2025 г. се предвижда дирекция "Централно координационно звено" да премине от администрацията на Министерския съвет към Министерството на финансите, се посочва в мотивите към законопроекта.

Депутатите приеха на първо гласуване изменения в Закона за ГМО, внесени от Министерския съвет. С тях се актуализират принципите за извършване на оценка на риска от ГМО за околната среда и човешкото здраве при освобождаването им в околната среда и пускането им на пазара, в съответствие с научния и технически прогрес и се синхронизират текстове с европейска директива.

Парламентът задължи Сметната палата да внесе в Народното събрание окончателен одитен доклад за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенцията „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа от началото на проектирането на системата до края на 2020 година. Решението беше взето със 161 гласа "за", без "против" и 2 – "въздържал се".

Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния одитен доклад е 15 юни 2022 година.

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата. С  разпоредбите се регламентират на национално ниво възприетите от Европейския съюз принципи при определянето на пристанищните такси за приемане и обработване на отпадъци от корабоплавателната дейност, определени в евродиректива.

 

Източник: https://www.parliament.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

selo © 2017 Frontier Theme