Жълти бряг услуги

Вид документ
Такса/лева
1
Легализация на документ за чужбина
3.00 лв
2
Заверка на заявление за настоящ адрес
1.00 лв
3
Заверка на заявление за постоянен адрес
2.00 лв
4
Удостоверение за раждане – дубликат
3.00 лв
5
Удостоверение за граждански брак – дубликат
3.00лв
6
Препис-извлечение от акт за смърт
3.00 лв
7
Липса на съставен акт за раждане или смърт
3.00 лв
8
Заверка на Покана-декларация за посещение на чужденец в РБ
10.00 лв
9
Заверка на Покана-декларация за посещение на чужденец в РБ с родители от български произход
2.00 лв
10
Удостоверение за българско гражданство
3.00 лв
11
Удостоверение за възстановяване на имена
7.00 лв
12
Удостоверение за живородени деца
2.00 лв
13
Удостоверение за идентичност на имена
5.00 лв
14
Удостоверение за многодетна майка
2.00лв
15
Удостоверение за наследници /и за преживял съпруг – 20 %/
2.00 лв
16
Удостоверение за осиновяване
3.00 лв
17
Удостоверение за приемно семейство /нов документ/
3.00 лв
18
Удостоверение за родствени връзки
5.00 лв
19
Удостоверение за семейно положение: – брак с чужденец, работа в чужбина, банка и др.
5.00 лв
20
Всички др. видове удостоверения
3.00 лв
21
Препис от документи – копие
2.00 лв
Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 56 от 21.02.2008 г. на Общински съвет, Протокол № 7, в сила от 01.03.2008 г.
selo © 2017 Frontier Theme